Kế hoạch của Nhà trường và lời dạy của Bác Hồ “Mùa Xuân Là Tết Trồng Cây” vì vậy Ban lao động trường học xin thông báo cho tất cả giáo viên cà các lớp biết để trực hiện.

Tháng Sáu 8, 2015 8:39 sáng

 TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA

BAN LAO ĐỘNG TRƯỜNG HỌC

 

THÔNG BÁO

 

– Theo kế hoạch của Nhà trường và lời dạy của Bác Hồ “Mùa Xuân Là Tết Trồng Cây” vì vậy Ban lao động trường học xin thông báo cho tất cả giáo viên cà các lớp biết để trực hiện:

– Đúng 15 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2016 theo như kế hoạch toàn thể Hội đồng, và các em học sinh mang cây tới trường để trồng

* Cụ thể như sau:

          + Số lượng: Giáo viên 01 – 02 cây, học sinh mỗi lớp 04 cây.

          + Cây: Bàng, Mưng, Xà cừ, Bồ đề, Bằng lăng.

          + Cây cao từ 80cm trở lên, có bầu đạt tiêu chuẩn.

– Cây trồng phải được BLĐ kiểm tra mới được trồng, sau khi trồng phải được tưới nước và có nan tre rào bảo vệ xung quanh.

* Lưu ý:

          + Cây không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại và không tính vào số lượng

          + Đào hố rộng và sâu theo kích cở của cây.

          + Đi trồng cây không đi cả lớp mà chỉ cử một số em có ý thức tự giác và biết trồng cây.

          + Cây sẽ được chấm điểm và cộng vào kết quả lao động cuối năm theo thứ tự.

          + Nếu trời không mưa GVCN cho các em còn lại đi trồng và chăm sóc bồn hoa của lớp mình.

 

Đề nghị các giáo viên và học sinh thực hiện đúng kế hoạch.

 

                                                                                                                                             Phù Hóa, ngày 9 tháng 2 năm 2017

 

                                                                                                                                                               Ban Lao Động

 

 

 

                                           Nguyễn Hải Nam