KẾ HOẠCH TUẦN 28

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCHTRƯỜNG THCS PHÙ HÓA Số: 28/ KHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  Phù Hóa, ngày 25 tháng 02 năm 2017   KẾ HOẠCH TUẦN 28 TỪ 27/02/2017 ĐẾN 04/03/2017   ĐÁNH GIÁ…

KẾ HOẠCH TUẦN 27

1 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA Số: 27/ KHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phù Hóa, ngày 17 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH TUẦN 27 TỪ 20/02/2017 ĐẾN 25/02/2017 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN…