KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TÀI NĂNGTIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA                                    Độc lập-Tự do Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TÀI NĂNGTIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG   Thực hiện Công văn 332/PGDDT về hướng dẫn cuộc thi tài năng…

Quyet dinh quy dinh ve tai san dac thu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Số: 21/2016/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2016                                                                                              QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG…

KẾ HOẠCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM HỌC 2016-2017