KT HSG SINH 8(lan 3)

TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA Họ tên: …………………………….…..…… Số báo danh: …………. ĐỀ KSCL HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 3 NĂM HỌC: 2017 – 2018 MÔN: SINH 8 Thời gian 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,5 điểm): a….

Bài liên môn

Thầy cô và các em học sinh có thể tải bài viết tại đây:Tải xuống