Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường THCS, THCS&THPT, THPT

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ    GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 1058 /SGDĐT/GDTrH                                    Quảng Bình, ngày 06  tháng 6…
image001 (1)

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04/2018

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04/2018            Kính thưa quý Thầy- cô giáo và toàn thể các em học sinh thân mến! Trong buổi giới thiệu sách ngày…