ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH 7

ĐỀ CHÍNH THỨC     TRUONG THCS PHU HOA  KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 7 THCS  –  NĂM HỌC  2017 – 2018 ĐỀ THI  HSG MÔN TIẾNG ANH  7                              Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian…

Unit 8 Read

Thầy cô và các em học sinh có thể tải bài viết tại đây: Tải xuống

unit 3:Communication

Thầy cô và các em học sinh có thể tải bài viết: Tại đây Unit 03 My friends Lesson 4 Communication

Part 1 English

Thầy cô giáo và các em học sinh có thể tải tại đây: Tải xuống