Ghi nhớ những từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng Anh

Ghi nhớ những từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng Anh sau nhé. V.I.P Very important person Nhân vật rất quan trọng ASAP As soon as possible Càng sớm càng tốt Btw By the way Nhân tiện etc Et cetera Vân vân a.m Ante meridiem Sáng p.m Post meridiem Chiều AD Anno domini Sau công nguyên BC Before Christ Trước công nguyên i.e Id est =…

OTE PART 1.pptx

Thầy cô và các em học sinh có thể tải bài viết tại đây: Tải xuống

ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH 7

ĐỀ CHÍNH THỨC     TRUONG THCS PHU HOA  KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 7 THCS  –  NĂM HỌC  2017 – 2018 ĐỀ THI  HSG MÔN TIẾNG ANH  7                              Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian…

Unit 8 Read

Thầy cô và các em học sinh có thể tải bài viết tại đây: Tải xuống

unit 3:Communication

Thầy cô và các em học sinh có thể tải bài viết: Tại đây Unit 03 My friends Lesson 4 Communication

Part 1 English

Thầy cô giáo và các em học sinh có thể tải tại đây: Tải xuống