20160905_081349

Những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.
images (3)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ VNEDU

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ VNEDU                                             Mục lục Site nhà trường. 11 II.1. Quản lý nhân sự. 11 II.1.1. Hồ sơ…