tải xuống (1)

BÀI TẬP SAN: CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

                                                     BÀI TẬP SAN                    CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM       MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN   Nh­ chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c chuyªn m«n…
tải xuống

“Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất, dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương. Song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang, nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được. Vì vậy nghề thầy giáo rất quan trọng, rất vẻ vang. Ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo thì phải sửa chữa”.

images (3)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ VNEDU

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ VNEDU                                             Mục lục Site nhà trường. 11 II.1. Quản lý nhân sự. 11 II.1.1. Hồ sơ…