Một số câu hỏi về đội

          ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH                               ***   Câu 1. Lời hứa của Đội viên khi được kết nạp vào Đội là: A) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy . B) Tuân theo điều lệ Đội. C) Giữ gìn danh…

Kế hoạch câu lạc bộ năm học 2017 -2018

KẾ HOẠCH Câu lạc bộ trong trường học Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Phù Hóa; Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học…

KẾ HOẠCH V/v tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề ” Đi đường an toàn cho bạn cho tôi”

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA                                   ***                                Phù Hóa, ngày 08  tháng 3  năm 2017 Số: 11 KH/HĐĐ   KẾ HOẠCH V/v tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề ” Đi đường an toàn cho bạn…

KẾ HOẠCH HỘI THI NHẢY DÂN VŨ NĂM HỌC 2016 -2017

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA Phù Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2016   KẾ HOẠCH HỘI THI NHẢY DÂN VŨ                                  NĂM HỌC 2016 -2017 – Thực hiện kế hoạch công tác Đội  năm học 2016-2017 của phòng giáo dục…

KẾ HOẠCH Thành lập các Câu lạc bộ trong trường học

  TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc       Phù Hóa, ngày 09 tháng 08 năm 2016           KẾ HOẠCH Thành lập các Câu lạc bộ…