Một số câu hỏi về đội

          ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH                               ***   Câu 1. Lời hứa của Đội viên khi được kết nạp vào Đội là: A) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy . B) Tuân theo điều lệ Đội. C) Giữ gìn danh…

Kế hoạch câu lạc bộ năm học 2017 -2018

KẾ HOẠCH Câu lạc bộ trong trường học Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Phù Hóa; Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học…
20161003_065946

KẾ HOẠCH V/v tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề ” Đi đường an toàn cho bạn cho tôi”

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA                                   ***                                Phù Hóa, ngày 08  tháng 3  năm 2017 Số: 11 KH/HĐĐ   KẾ HOẠCH V/v tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề ” Đi đường an toàn cho bạn…
20160905_084421

KẾ HOẠCH HỘI THI NHẢY DÂN VŨ NĂM HỌC 2016 -2017

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA Phù Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2016   KẾ HOẠCH HỘI THI NHẢY DÂN VŨ                                  NĂM HỌC 2016 -2017 – Thực hiện kế hoạch công tác Đội  năm học 2016-2017 của phòng giáo dục…