Giới thiệu

Trường Trung học cơ sở Phù Hóa được thành lập từ năm 198.. . Trường  được đặt tại trung tâm xã . xã Phù Hóa – Huyện Quảng Trạch, xã có tổng số dân là 1500  hộ chia thành 06 thôn. Xã có tổng diện tích là ….. ha. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên  có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua…. năm xây dựng và trưởng thành trường trung học cơ sở Phù Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.

20160905_081349