Liên hệ

TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA

Địa chỉ: xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người đại diện: Ông : Hoàng Quốc Nga  Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0914780828
Email: thcsphuhoa_qt@quang binh.edu.vn 

Quản trị Website: Ông : Trần Ngọc Thắng
Điện thoại: 0963119102 Email: tnthangthcsphoa@quangbinh.edu.vn