KẾ HOẠCH BỔ TRỢ MÔN TOÁN 6 (GV Hoàng Thị Thanh Hà)

Tháng Mười Một 14, 2016 9:34 sáng

 

TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA

TỔ: KHOA HỌC – TỰ NHIÊN

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BỔ TRỢ MÔN TOÁN 6

Năm học: 2016 – 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Hà

Tổ: Khoa học – Tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCHTRƯỜNG THCS PHÙ HÓA

 
   

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Phù Hóa, ngày  07  tháng  9  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH BỔ TRỢ MÔN TOÁN 6

n¨m häc: 2016 – 2017

 

 

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :

       Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch;

      Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường THCS Phù Hóa;

      Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 của tổ KHTN;

      Căn cứ vào kết quả năm học 2015 -2016;

      Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và phần hành được giao.

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh mũi nhọn, học sinh đại trà. Dạy học sát đối tượng học sinh, coi trọng việc bồi dưỡng học sinh khá giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém.

 – Củng cố các kiến thức cơ bản cho học sinh.

 1. Yêu cầu:

– Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường đề ra.

III. NH÷NG THUËN LîI, KHã KH¡N:

 1. Thuận lợi:

Trực tiếp giảng dạy bộ môn toán của khối 6 năm học 2016- 2017.

Bản thân đã có những phương pháp, cách thức tiến hành, chọn lựa chủ đề thuận tiện và phù hợp.

Việc xây dựng chủ đề nhìn chung sát thực, bổ ích cho các đối tượng học sinh.

Học sinh: đa số ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, vâng lời thầy cô, các em đã quen và có phương pháp học tập theo các chủ đề tự chọn.

Dạy bổ trợ sẽ hỗ trợ tốt cho các em học tập, nhất là các môn Văn, Toán, Tiếng Anh.

 1. Khó khăn:

– Tỷ lệ học sinh yếu kém còn cao.

– Một số ít phụ huynh còn phó mặc việc giáo dục cho trường.

     – Năm đầu tiên thực hiện chương trình mô hình trường học mới nên nhiều học sinh còn bỡ ngỡ.

     – Một số học sinh không thích tìm tòi kiến thức mới, lười học, ngồi học chưa chịu khó nghe giảng, không ghi bài, lười suy nghĩ xây dựng bài, còn nói chuyện riêng, thậm chí còn phá phách làm ảnh hưởng đến đến bạn bè xung quanh, chất lượng lớp học.

 1. IV. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG:

Chất lượng khảo sát đầu năm học 2016 – 2017:

KHỐI 6 TS học sinh GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM Ghi chú
57 SL % SL % SL % SL % SL %
1 1,8% 0 0% 1 1,8% 44 77,1% 11 19,3%

 

 1. CÁC CHỈ TIÊU PHÉN §ÊU: 
 2. Chỉ tiêu:

– Học kỳ 1

Lớp TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6A 29 5 17,2 13 44,8 9 31 2 6,8 0 0,0
6B 28 4 14,3 12 42,9 10 35,7 2 7,1 0 0,0
Khối 6 57 9 15,8 25 43,9 19 33,3 4 7 0 0,0
                         

 

– Học kì 2:

Lớp TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6A 29 5 17,2 13 44,8 9 31 2 6,8 0 0,0
6B 28 5 17,8 12 42,9 10 35,7 1 3,6 0 0,0
Khối 6 57 10 17,5 25 43,9 19 33,3 3 5,3 0 0,0
                         

 

Cả năm:

Lớp TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6A 29 5 17,2 13 44,8 9 31 2 6,8 0 0,0
6B 28 5 5 17,8 12 42,9 10 35,7 1 3,6 0
Khối 6 57 10 10 17,5 25 43,9 19 33,3 3 5,3 0
                         

 

 1. Giải pháp thực hiện:
 2. Đối với giáo viên:
  – Nghiêm túc thực hiện chương trình, TKB, không coi nhẹ nội dung này.

– Có những hình thức khen thưởng và động viên kịp thời đối với những em có ý thức học tập tốt, đạt nhiều điểm cao trong học tập. Tạo điều kiên cho các em hổ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập ( những em học khá – giỏi hỗ trợ các em học sinh TB và dưới TB).

– Linh hoạt trong phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, tổ chức bồi dưỡng thường xuyên – liên tục đối với các em có học lực Khá – Giỏi, phụ đạo kịp thời cho các em còn yếu.

– Không ngừng đầu tư, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cải tiến phương pháp giảng dạy (Theo hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh).

 1. Đối với học sinh:

– Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng nhau thực hiện tốt kế hoạch của trường.

Tăng cường tự học, tự rèn, nắm chắc phần cơ bản trong bộ môn, linh hoạt trong học tập theo chủ đề.

– Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tập trung thảo luận nghiêm túc nhằm nâng cao việc tiếp thu bài giảng của thầy.

– Học bài và làm bài tập đầy đủ ở nhà, thường xuyên trao đổi những kiến thức với nhau, tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Mua sắm đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo và các trang thiết bị phục vụ cho học tập.

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCHTRƯỜNG THCS PHÙ HÓA

CHƯƠNG TRÌNH DẠY BỔ TRỢ TOÁN 6

Năm học 2016-2017

 

BUỔI TIẾT PPCT NỘI DUNG Điều chỉnh (nếu có)
Học kì I
1.       1.       Tập hợp. Tập hợp các số tự nhiên.
2.       Tập hợp. Tập hợp các số tự nhiên.
3.       Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con
2.       4.       Phép cộng và phép nhân
5.       Phép trừ và phép chia
6.       Điểm, đường thẳng. Đường thẳng đi qua hai điểm
3.       7.       Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
8.       Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
9.       Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
4.       10.                          Thứ tự thực hiện các phép tính
11.                          Thứ tự thực hiện các phép tính
12.                          Ba điểm thẳng hàng. Đoạn thẳng
5.       13.                          Ôn luyện:  Tính chất chia hết của một tổng  
14.                          Ôn luyện: Tính chất chia hết của một tổng 
15.                          Dấu hiệu chia hết cho 2,5.
6.       16.                          Dấu hiệu chia hết cho 2,5,3,9
17.                          Ước và bội, số nguyên tố. Hợp số
18.                          Độ dài đoạn thẳng
7.       19.                          Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
20.                          Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
21.                          Ước chung và bội chung
8.       22.                          Tìm ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất
23.                          Tìm ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất
24.                          Trung điểm của đoạn thẳng
9.       25.                          Ước chung lớn nhất.
26.                          Bội chung nhỏ nhất
27.                          Bội chung nhỏ nhất
10.                          28.                          Làm quen với số nguyên âm, tập hợp các số nguyên
29.                          Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
30.                          Tia
11.                          31.                          Luyện tập cộng  trừ hai số nguyên
32.                          Luyện tập cộng  trừ hai số nguyên
33.                          Luyện tập Khi nào AM+ MB=AB ?
12.                          34.                          Tính chất của phép cộng các số nguyên
35.                          Phép trừ hai số nguyên
36.                          Vẽ đoạn thẳng biết độ dài
13.                          37.                          Qui tắc dấu ngoặc
38.                          Qui tắc chuyển vế
39.                          Ôn tập học kì I
Học kì II
14.                          40.                          Qui tắc chuyển vế, Qui tắc dấu ngoặc
41.                          Nhân hai số nguyên
42.                          Nhân hai số nguyên
15.                          43.                          Tính chất của phép nhân
44.                          Ôn luyện: Bội và ước của một số nguyên
45.                          Luyện tập góc
16.                          46.                          Phân số bằng nhau
47.                          Tính chất cơ bản của phân số 
48.                          Tính chất cơ bản của phân số 
17.                          49.                          Rút gọn phân số
50.                          Qui đồng mẫu nhiều phân số
51.                          Khi nào thì
18.                          52.                          Qui đồng mẫu nhiều phân số
53.                          So sánh phân số
54.                          So sánh phân số
19.                          55.                          Phép cộng phân số
56.                          Phép cộng phân số
57.                          Vẽ góc cho biết số đo. Tia phân giác của góc
20.                          58.                          Phép cộng, phép trừ phân số
59.                          Phép cộng, phép trừ phân số
60.                          Tia phân giác của góc
21.                          61.                          Phép nhân phân số. Tính chất cơ bản của phép nhân
62.                          Phép nhân phân số. Tính chất cơ bản của phép nhân
63.                          Tia phân giác của góc
22.                          64.                          Phép chia phân số
65.                          Hỗn số, số thập phân, phần trăm
66.                          Hai góc đối đỉnh
23.                          67.                          Tìm giá trị phân số của một số cho trước
68.                          Tìm giá trị phân số của một số cho trướcnó
69.                          Đường tròn
24.                          70.                          Tìm một số biết giá trị 1 phân số của nó
71.                          Tìm tỉ số của hai số
72.                          Tam giác
25.                          73.                          Giải các đề thi học kì II
74.                          Giải các đề thi học kì II
75.                          Giải các đề thi học kì II

 

                                                                                     

BGH DUYỆT                        DUYỆT TTCM                      Giáo viên lập kế hoạch

 

 

                                               Hoàng Tiến Lực                     Hoàng Thị Thanh Hà

                                                    theo dâi

 

 1. Theo dõi số lượng:

    Lớp 6A: 29 học sinh

     Lớp 6B: 28 học sinh

 1. Theo dõi tiến bộ:

     Lớp 6A:

 

STT HỌ TÊN HS Điểm HS I  Điểm HS II ĐKTHK    TBM TBM cả năm Ghi chú
M V
1 Nguyễn Văn An
2 Trần Tuấn Anh
3 Nguyễn Văn Bắc
4 Hoàng Thanh Bình
5 Cao Tiến Dũng
6 Mai Xuân Dũng
7 Hoàng Thị Đào
8 Trần Công Đoàn
9 Nguyễn Thị Thu Hiền
10 Nguyễn Thị Liệu
11 Hoàng Văn Linh
12 Hoàng Thanh Lợi
13 Hoàng Thị  Mai
14 Trần Đức Mạnh
15 Nguyễn Thị Kiều Oanh
16 Nguyễn Văn Phương
17 Nguyễn Trung Quân
18 Hoàng Anh Tài
19 Nguyễn Hoành Thiện
20 Phạm Thị Hương Thơ
21 Trần Thị Thơm
22 Nguyễn Viết Tịnh
23 Hoàng Thu Trang
24 Trần Đức Trị
25 Trần Quang Trung
26 Trần Văn Tuyền
27 Mai Thị Tuyết
 28 Nguyễn Phương Uyên
 29 Trần Thị Thảo Vân

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6B:

 

STT HỌ TÊN HS Điểm HS I  Điểm HS II ĐKTHK  TBM TBM cả năm Ghi chú
M V
1 Nguyễn Văn Chương
2 Nguyễn Tiến Dũng
3 Hoàng Văn Đồng
4 Trần Công Hậu
5 Lê Thanh  Hiệp
6 Đỗ Cao Thị Hồng
7 Hoàng Văn Hùng
8 Trần Mỹ Linh
9 Trần Thị Mỹ Linh
10 Dương Thị Linh
11 Hoàng Khánh Ly
12 Trần Thị Trà My
13 Nguyễn Hoàng Nam
14 Nguyễn Hữu Nam
15 Mai Văn Nam
16 Hoàng Ánh  Nguyệt
17 Trần Hoàng Hoài Nhi
18 Trần Đức Phồng
19 Hoàng Thị Thảo Sâm
20 Trần Đỉnh  Tá
21 Hoàng Lương Tâm
22 Hoàng Văn Thành
23 Hoàng Thị Thơm
24 Trần Thị Hoài Thu
25 Hoàng Thị Thủy
26 Trần Thủy Tiên
27 Trần Thị Thùy Trang
 28 Lê Thanh Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

bgh duyÖt                       tæ duyÖt                           gvxdkh
 
                                                                                          

 

                                                                                  Hoàng Thị Thanh Hà